EN KOMPLETT LEVERANTÖR AV STORKÖK, SNICKERIER & KÖKSKYLA

ETT SKOLKÖK, RESTAURANGKÖK, en bar eller snickerier.

STT STORKÖKSTILLVERKARNA har 29 års erfarenhet av projektledning och samordning av storköksentreprenader omfattande projektering, leverans, montage, handhavandeutbildning samt serviceavtal. Vi vet hur viktigt det är att kvalitet, samordning och engagemang finns med i både arbetsprocessen och slutresultatet. När ni anlitar oss få ni tillgång till marknadens ledande tillverkare av kvalitetsprodukter inom utrustning till stor- och restaurangkök. 

VI ÄR RIKTIGT BRA PÅ DET VI GÖR. VI VET VART SPISEN SKA STÅ & HJÄLPER DIG!

Med 29 års erfarenhet av storköksutrustning och restaurangutrustning vet vi vad vi gör, och vi gör det väldigt bra. Vi levererar hotellkök- och barer, skolkök, kök till sjukhus, helhetslösningar kring storkök, snickerier och kyla samt styckeförsäljning. Detta är endast några exempel av allt vi gör, kontakta oss så tar vi fram en lösning åt just er.


Eftersom vi är ett ekonomiskt stabilt företag som tänker och agerar långsiktigt kan ni känna er trygga med det faktum att vi finns på plats i framtiden om eventuella problem skulle uppstå.

ETT TRYGGT VAL INOM RESTAURANG- & STORKÖKSUTRUSTNING

Vi är vana vid höga krav. Vi är det första, och för närvarande enda företaget, i vår bransch som är kvalitets-, miljö och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och AFS 2001. Vi erbjuder specialtransport av gods till arbetsplatsen. Konsolidering av allt gods sker hos vår kontrakterade speditör som garanterar att det kompletta köket blir levererat vid överenskommen tidpunkt. Godset levereras oemballerat för att minimera hanteringen av emballage på arbetsplatsen.

Ett tryggt val inom 

restaurang- & storköksutrustning

ETT skolkök, CAFÈ, BAR, RESTAURANgkök. EN DISKMASKIN, UGN ELLER ETT NYTT DISKRUM. vi kan storkök FRÅN A TILL Ö. 

Vi är riktigt bra på det vi gör. vi vet vart spisen ska stå & hjälper dig!